Aktuální akce

"5.10., PLzeň"

Konstalace.

Odkazy

www.rozhlas.cz

Relace v Rádiu REGION.

www.rumunstina-preklady.cz

Překlady z a do rumunštiny.

Certifikáty

Vážení přátelé.

Každou konstelací něco zaniká a něco nového v nás vzniká. Necháváme za sebou trochu svého ega, strachu, stresu, bolestí a starostí. Konstelace jsou cestou ke svobodě mysli a svobodě projevu. Průvodním jevem konstelací je evoluce duše, spirituality a myšlení. Konstelace jsou krokem k vyšší úrovni našeho bytí tady a teď.

Dne 28.3. jsem měl krátkou dopolední relaci v Rádiu REGION o rodinných konstelacích. Pro poslech klikni na odkaz: www.rozhlas.cz.

Váš Antonín

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou nejúčinnějším nástrojem ke změně osobních postojů a negativních vzorců myšlení které nám neslouží a které si neseme z naší původní rodiny, tedy té kde jsme vyrůstali.

Přispívají k řešení životních problémů a zviditelňují skrytou realitu. Osvobozují nás od vzorců chování a myšlenek, které mohou omezovat náš život. Máme možnost odhalit a vyléčit emoční zranění z dětství a tím zlepšit náš vztah k lidem, okolí a samému sobě. To se pak odrazí ve všech oblastech života.

V průběhu semináře Vám budou prostřednictvím živých sousoší a cvičení předvedeny Vaše komunikační a myšlenkové modely. Tyto modely používáme při jednání s druhými lidmi. Naučili jsme se je v naší původní rodině kde jsme vyrůstali a tyto modely nám mohou komplikovat komunikaci s druhými lidmi. Své vzorce můžeme uvidět, pak pochopit a změnit.

V první řadě je často zapotřebí pracovat na vztahu s rodiči a přijmout je jací jsou. Pokud půjdeme proti nim, půjdeme i proti sobě protože z nich pocházíme, je to náš primární vztah. Jsou to naše součásti bez kterých bychom nebyli. Je nutné je přijímat bez výhrad.

V konkrétních konstelacích postavíme zástupce pro jednotlivé členy rodinného systému do pozice v prostoru. Tím se zviditelní skrytý rodinný systém. V okamžiku kdy se zástupci postaví na své místo a vžijí se do role, začnou se v nich projevovat pocity a reakce člověka kterého zastupují / hrají /. Tyto stavy obdivuhodně přesně popisují rodinná tajemství, zápletky a souvislosti v rodině. Jsou vyneseny na povrch rodinná "tabu". Nejčastějšími příčinami bolestných vztahů bývá ztráta komunikace mezi členy rodiny. Pak nastane ztráta úcty k sobě samému, ztráta upřímnosti a objektivity, objeví se skrytá nespokojenost a strach naslouchat lidem.

"Rodinné konstelace přinášejí do našich vztahů harmonii a lásku."

Rodinná rekonstrukce

Rodinná rekonstrukce je nejsilnější proces k ozdravení lidské psychiky vyvinutý Virginií Satirovou. Změna vědomí se odvíjí od toho co hvězda, / dále jen * / v průběhu rekonstrukce prožije a uvidí, a jak přijme změny. Celá akce se odvíjí formou psychodramatu ve kterém jsou zapojeni všichni účastníci.

Rodinná rekonstrukce má v zásadě tři části. V první části jde o to ukázat jaký obrázek si / * / odnesla do života ze svého dětství. Jak vnímala své různé životní situace a události v rodině. K připomenutí tohoto obrazu slouží rodinné mapy, rodinná chronologie a kolo vlivů. V druhé části rekonstrukce se utvoří reálné vidění rodičů a ostatních předků. Je to práce na opuštění různých rodinných pravidel, „rodičovských vyslanů“, představ a domněnek které si / * / utvořila o svých rodičích a předcích. Je to tvorba nového způsobu pohledu na svět kolem. Je to vytvoření reálného vnímání předků a současného života. V poslední, třetí části se rekonstruuje vztah / * / k samému sobě a svému „self“ / já, úsoba /. Při tomto procesu dochází k hledání své životní síly, svých tužeb, energie, osobnosti, osobitosti a vlastní ceny.

Hledání sama sebe prostřednictvím rodinné rekonstrukce je úžasným dobrodružstvím nejen pro / * / ale i pro všechny zúčastněné. Proces získávání svého „self“ / já, úsoba / je úžasnou a dobrodružnou výpravou za sebou samým, výpravou která může dát Vašemu životu nový směr. A pomoci najít Váš životní cíl.

Antonín Konvička

antonin

Narozen v Ostravě, původním povoláním elektronik, dlouholetý učitel praktického vyučování. Pracuje s dynamickými meditacemi /OSHO/, modelem sebeúcty, živými sousošími a rodinnými mapami.

Studoval učení mistrů Šrí Ramana Maharišiho a Šrí Aurabinda / Indie /. Po návratu z cesty po Indii se v roce 1999 se seznámil s Prof. Walterem F. Zahndem / USA, Kalifornie / a stal se jeho žákem. Při konstelacích používá komunikační modely Virginie Satirové / USA /. V roce 2002 absolvoval svou "rodinnou rekonstrukci" pod vedením Prof. Zahnda. V letech 2010 - 2011 absolvoval "Tematizovaný kurz práce s tělem v psychoterapii a konstelace" u Dr. Jitky Vodňanské. V současné době studuje dálkově na Pražské psychoterapeutické fakultě v Praze / celoživotní vzdělávání /. Hlásí se k "Rogersovskému" přístupu u svých klientů.


Copyright © 2009 Antonín Konvička and Jiří Ujčík