Firemní konstelace

Jak zvýšit hodnotu firmy?

Hodnota firmy pramení ze zdrojů které má k dispozici, tedy nejenom zdrojů materiálních a finančních, ale i ze zdrojů intelektuálních. Úspěch a přežití firmy závisí na správném využití těchto zdrojů. Lidský „kapitál intelektu“ je složen z tvořivosti, invence a potenciálu rozvoje zaměstnanců. Zvýšením kreativity zaměstnanců a jejich schopnosti komunikovat zvyšujeme i cenu firmy.

Co je problém?

Lidský kapitál podléhá mnoha různým vlivům. Je mnohdy využíván jen zčásti. Každý člověk vnáší do svého zaměstnání svou osobnost a osobitost, ale je schopen používat jen to co naučil ve své původní rodině / tedy té ve které vyrůstal /. Vychování které se nám dostalo v naší původní rodině nás pouze do určité míry předurčuje k tomu co budeme dělat v budoucnu. Jsme ovlivněni tím, co jsme dostali do vínku od našich rodičů. Předali nám jen to co se sami naučili od svých rodičů.

Proč se věnovat lidskému kapitálu i netradičním způsobem?

Protože lidské zdroje jsou pro rozvoj firem stále více a více důležitější položkou ve firemním plánování. Lidským zdrojům je zapotřebí dát stejný prostor jako ostatním zdrojům. A pochopit, že do budoucna tato část firemního bohatství bude stále důležitější. Tradiční schémata práce s lidským potenciálem do budoucna nemohou obstát.

Možné řešení formou firemních konstelací:

Ke kultivaci lidských zdrojů pomáhají firemní konstelace. Jsou zaměřeny na nápravu firemních problémů, sporných bodů v komunikaci a zvýšení efektivity řízení firmy. Při konstelacích závisí na konkrétním zadání. Mnohdy nejsou sporné či problematické body ve firmách vidět. Pomocí konstelace je možné uvidět a poté pochopit problém z jiného úhlu. Pochopení problému je prvním krokem k jeho nápravě. Konstelace harmonizují firemní prostředí.

“Problém není problém, ale přístup k problému může být problém! Virginia Satir”

Co jsou firemní konstelace a jak to funguje?

Skupina zaměstnanců která se sejde ke konstelacím, dostane konkrétní zadání. Na dané zadání se postaví konstelace a namodeluje se současná situace. Z postavení jednotlivých herců kteří zastupují různé složky firmy / nebo taky části podniku / a podle organizační struktury to mohou být divize, různá oddělení = výrobní, expedice, ředitelství, apod. / lze uvidět jak spolu firemní složky spolupracují. Je možné pochopit a uvidět způsob jak spolu komunikují a spolupracují. Na základě tohoto postavení pak průvodce provede změny v postavení. Napraví zřejmé chyby a sporné body. Nejčastějším problémem je nefunkční komunikace mezi jednotlivými složkami podniku nebo lidmi. Je to velmi podobné rodině, kde mnohdy spolu členové nemluví. Cílem konstelací je zefektivnit řídící proces, plně projevit a využít lidský potenciál v lidech.

Možné výsledky konstelací:

Kde, kdy?

Kdykoli a kdekoli na území EU na základě předchozí domluvy. Optimální počet účastníků je 6 až 18.

Copyright © 2009 Antonín Konvička