Scheduled seminars.

"5.10., Plzeň".
Copyright © 2009 Antonín Konvička and Jiří Ujčík